O FIRMĚ

svetla02.jpg, 143 kB Firma Tis Josef Sedláček byla založena v roce 1990. Je zaměřena na problematiku ošetřování a řezu dřevin. péči o krajinu a plnění plánů péče zvláště chráněných území. Za víc jak dvacet roků působení získala firma TIS Josef Sedláček velkou praxi a zkušenosti. Jsme absolventi arboristického školení Péče o stromy a kurzu Stromolezení pro pokročilé, také vlastníme osvědčení k provádění výškových prací. Zaměřujeme se na kácení rizikově situovaných stromů (v těsné blízkosti elektrického vedení, v husté zástavbě, kácení na hřbitovech a podobně), výchovné, zdravotní a redukční řezy dřevin, instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů a údržbu památkově chráněných a významných stromů, stromořadí a parků. Práce provádíme pomocí speciálních lezeckých technik, v některých případech za použití plošiny. Pracujeme především ve Zlínském kraji, zejména v okrese Kroměříž.

Další zájmovou oblastí firmy je údržba břehových a doprovodných porostů vodních toků a vyžínání travin z jejich břehů.

Děkujeme za čas, který jste věnovali našim stránkám a na případnou spolupráci se těšíme.

Josef Sedláček


www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz