Dřínov - Ošetřování zeleně

Obecní úřad Dřínov ve spolupráci s Ing. J. Jiříčkovou podal jednoduchý návrh na ošetření starých lip a obnovu stromů v krajině. Přes Agenturu ochrany přírody a krajiny získal část požadované částky a akce mohla začít.

Sehnali jsme stromy v požadovaném sortimentu a množství (stromy s balem a obvody kmínků 10/12) a .. 11.2003 jsme nastoupili. Začali jsme se zdravotním řezem u dvou velkých lip v lokalitě u P. Marie Srbecké v k.ú. Dřínov. Byly vyřezány všechny suché, polámané, poškozené a nevhodné větve a řezné rány byly ošetřeny.

OÚ předem zajistil vyřezání křovin a vyhloubení jam.

Současně pracovala druhá skupina. Zatloukala kůly, upravovala koruny a zastřihávala kořeny stromů. Vysazené stromy zalévala, vyvazovala ke kůlům a připevňovala chráničky.

Vysadili jsme lípy, javory, duby, habry i buky – celkem 44 ks .

Navrácení stromů do krajiny by mělo být samozřejmostí vždy když se staré stromy kácejí.

Ne všichni se k tomu staví stejně.

www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz