přírodní památka Včelín


Travnatá stráň s keřovitým porostem asi 0,5 km jížně od obce Cvrčovice, s jihovýchodní expozicí. Okrajem chráněného území protéká Cvrčovický potok, část území je porostlá borovým lesíkem. Uprostřed stojí velký dřevěný včelín, který je dnes už minimálně využíván.

katastrál. území: Cvrčovice
nadmořská výška: 230 - 290 m
výměra: 2,72 ha
vyhlášeno: 1953

MOTIV OCHRANY

Zachovat teplomilnou vegetaci s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů.

GEOLOGIE

Geologický podklad tvoří flyšové vrstvy složené z vápnitých pískovců a jílů. Půdním typem je hnědozem.

KVĚTENA

V bylinném patru se vyskytuje řada vzácných teplomilných druhů - kruštík širolistý (Epipactis helleborine), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v. zelenavý (P. chlorantha), vstavač nachový (Orchis purpurea), z dalších druhů např. černohlávek dřípatý (Prunella laciniata), černýš rolní (Melampyrum arvense), chrastavec rolní (Knautia arven- sis), modřenec chocholatý (Muscari comosum), ostřice Micheliho (Carex michelii), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), prvosenka jarní (Primula veris), záraza vyšší (Orobanche elatior).

dřín obecný
(Cornus mas)

vstavač nachový
(Orchis purpurea)

ZVÍŘENA

Podrobný zoologický průzkum nebyl prováděn. Za zmínku stojí zvlášť ohrožený druh cikáda chlumní (Cicadetta montana) , mývalovec kuní (Nyctereutes procyonoides), ze sov se vyskytuje kalous ušatý (Asio otus) a puštík (Strix aluco) . Na nočních potůlkách tu můžete narazit na daňky skrvnité (Dama dama)

Z výzkumu pavouků metodou formalinových zemních pastí (r. 2003-2004) byly zjištěny …..


Ostruháček březový (Thecla betul)

Jezevec lesní (Meles meles)

VYUŽITÍ

Svah byl dříve využíván jako ovocný sad. V minulosti zde byly vysazeny kvůli včelám akáty, které byly v rámci údržby chráněného území postupně vykáceny. V období let 1974 až 1996 se na rezervaci a v jejím okolí pásli ovce, v počtu 600 - 700 ks. Pravidelnou údržbu přírodní památky, která spočívá hlavně v kosení a redukci náletových křovin provádí od roku 1992 firma Josef Sedláček.


www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz