Údržba jasanové aleje KvasiceAlej byla vyhlášena za památnou Okresním úřadem Kroměříž roku 1980 . Řadu let se o stromy nikdo nestaral a nebyly ošetřovány. Zdravotní stav byl velmi špatný, vět­šina stromů byla proschlých, další byly poškozené větrem a pronikáním vody do dutin, některé byly dokonce poškozeny ohněm.

Z hlediska provozní bezpečnosti a ohrožení osob pohybujících se po cestě, po níž vede turistická značka bylo nutné provést zdravotní, redukční i výchovný řez , ošetření rozsáhlých a horizontálních dutin a instalaci preventivních bezpečnostních vazeb Arco systému.

Jednalo se o ošetření oboustranné aleje podél bývalé silnice z Tlumačova do Kvasic v délce cca 900 m v k.ú. Kvasice. Alej se skládala převážně z jasanů ztepilých (Fraxinus exelsior) – 90 ks, částečně byly zastoupeny javory – 15 ks a lípy srdčité – 20 ks ve stáří asi 150 let.

Každý jednotlivý strom byl ohodnocen, byl na něho vypracován jednoduchý posudek, který zahrnoval zdravotní stav, vitalitu, perspektivitu a typ ošetření.

Cílem zdravotního řezu bylo zabezpečení funkčnosti stromu a požadavků provozní bezpečnosti. Byly odstraněny suché, zlomené a mechanicky poškozené větve, dále odumírající častí stro­mu a napadené větve chorobami a škůdci. Kromě odstranění suchých a nemocných větví byl kladen důraz na odstranění větví, nevyhovujících z hlediska tvaru koruny a provozní bez­pečnosti - redukční řez. Na mladých stromech bude proveden výchovný řez. Ke stromům byly dodány opěrné kůly a chráničky. Řezné rány byly ošetřeny ochranným nátě­rem Luxonolem v tmavém odstínu s příměsí fungicidu - Fundazol. Z napadených stromů – hlavně lip bylo odstraněno jmelí.

Dutiny byly vyčištěny od nahnilého a napadeného dřeva až na tvrdé tmavé dřevo, byly ošetřeny fungicidním přípravkem a impregnované Luxonolem. Podobně byly ošet­řeny rovněž všechny staré pahýly. Velké dutiny byly po ošetření překryty umělým ple­tivem, na které byla nanesena směs tmelu v barvě dřeva tak aby nedocházelo k zatékání vody do dutin, ale bylo umožněno větrání, které může sloužit k opakované dezinfekci.

Uvedené práce byly prováděny stromolezeckou technikou a pomocí vysokozdvižné plošiny. Odřezané větve a části stromů byly rozřezány na kusy cca 1 m dél­ky, uložené na hromady a nabídnuté zájemcům jako palivové dřevo. Drobné větve budou zpracovány štěpkovačem nebo spáleny na vyhrazených a dohodnutých místech.

Závěrem tohoto projektu byla záchrana historické památné aleje a zlepšení zdravotního stavu stromů a také zvýšení estetické hodnoty aleje.

Ošetřené stromy mohou zase znovu růst a košatět, alej může být znovu místem klidných procházek v příjemném, chladivém stínu starých jasanů.

www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz